Pembangunan Portal & Lamanweb Kerajaan

Kami membangunkan laman web kerajaan yang memenuhi kriteria GOS 2018
Pembangunan Portal Lamanweb Kerajaan

Membangunkan portal lamanweb kerajaan yang efektif.

Kami akan memastikan lamanweb yang dibangunkan menjadi kemudahan kepada rakyat.

Portal lamanweb kerajaan ialah salah satu dari gerbang informasi rakyat dengan jabatan kerajaan. Maklumat boleh disampaikan dengan efektif melalui lamanweb yang baik.

Melalui laman web yang dibangunkan dengan fungsi yang mengikut kriteria GOS 2018 dalam sistem SPLWPDT . Tugas dalam agensi/jabatan kerajaan boelh dilakukan dengan lebih pantas, cekap dan meminimakan kesilapan.

Kami akan memastikan lamanweb yang kami bangunkan adalam mematuhi segala kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria lamanweb & GOS 2018 untuk lamanweb kerajaan.

Portal lamanweb yang dibagunkan adalah berasaskan kriteria yang di bawah ini.

U

Fungsi Carian

Search function membolehkan carian maklumat dalam lamanweb lebih mudah untuk ditemui.

Kriteria: Ease of Use

Pautan ke myGov Portal

Portal / lamanweb sedia untuk di pautkan (link) ke MyGov portal (www.malaysia.gov.my/).

Kriteria: Ease of Use

Ditemui Alatan-Carian

Portal lamanweb mestilah boleh ditemui dengan enjin /alatan carian seperti Google, Yahoo! dll.

Kriteria: Ease of Use

Alatan Bantuan W3C

W3C Disability Accessibility memudahkan pengguna kelainan upaya mendapat informasi.

Kriteria: Ease of Use

Kandungan Dikemaskini

Setiap halaman akan mempunyai tarikh kemaskini untuk memastikan kesegaran kandungan.

Kriteria: Quality of Content

Dataset (data.gov.my/)

Lamanweb akan mempunyai pautan kepada dataset yang diterbitkan di www.data.gov.my/.

Kriteria: Quality of Content

Kandungan Penerbitan

Terdapat halaman yang membolehkan bahan penerbitan dimuatturun dalam lamanweb.

Kriteria: Quality of Content

Polisi Privasi

Semua halaman akan dipautkan ke halaman penyataan polisi privasi untuk rujukan setiap pelawat.

Kriteria: Privacy / Security

l

Borang Maklumbalas

Satu borang akan disediakan dengan pangkalan data bagi merekod maklumbalas pelawat.

Kriteria: Responsiveness

Kesesuaian Browser

Browser compatibility dengan pelbagai jenis browser yang terkini dan terbanyak digunakan pelawat.

Kriteria: Accessibility

Pautan Aktif

Setiap pautan aktif dalam lamanweb akan dipantau supaya tidak terdapat pautan rosak.

Kriteria: Accessibility

Responsif Peranti

Lamanweb boleh diakses dari pelbagai peranti tanpa memerlukan pelbagai versi.

Kriteria: Accessibility

Optimasi-Carian

Struktur ditentukan dengan baik membolehkan lamanweb diindex oleh enjin carian seperti Google.

Kriteria: Accessibility

Masa Pemuatan

Masa pemuatan akan dioptimasi supaya dapat di akses bawah dari 4 saat bagi setiap halaman.

Kriteria: Reliability

Downtime

Pemantauan downtime akan dilakukan bagi memastikan akses uptime 99.99% dicapai.

Kriteria: Reliability

Bermula dengan kami sekarang!

Tingkatkan kecekapan lamanweb kerajaan dengan perkhidmatan kami.

Kriteria Lamanweb/Portal & GOS 2018.

Government Online Services (GOS e-Rating 2018) mula diperkenalkan pada 2018 selepas inisitif Provider-Based Evaluation (ProBE) dan Malaysian User Satisfaction Evaluation (MUSE) diserahkan kepada MAMPU. Penilaian GOS e-Rating 2018 ini adalah ganti bagi MUSE 2018 dan dilaksanakan bersama model baharu Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian kerajaan (SPLWPDT) yang mana pemarkahan bagi setiap kriteria akan digabungkan secara keseluruhan dalam sistem pemantauan.

Sistem Pemantauan Lamanweb dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLWPDT)

Sistem Pemantauan Lamanweb dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLWPDT) merupakan platform bagi pemantauan ke atas kriteria lamanweb dan perkhidmatan dalam talian yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria ProBE/MUSE yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Skop Pemantauan ini memastikan tahap ketersediaan agensi mematuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam model baharu di bawah ini.

Kriteria GOS & eRating 2018